Škola krajinného dizajnu v Oregone

Škola krajinného dizajnu v Oregone

Tí, ktorí hľadajú možnosti kariéry ako krajinný dizajnér alebo technológ, dovoľte nám potľapkať vás po pleci, ste na správnom mieste! Nižšie uvedený zoznam obsahuje najlepšie online bezplatné a platené školiace programy a certifikácie krajinného dizajnu. Ponorte sa a dozviete sa viac. Možno by ste si chceli pozrieť našu kompiláciu kurzu najlepšieho dizajnu nábytku. Kurzy krajinnej architektúry zahŕňajú témy ako vykonávanie prieskumov lokality a príprava koncepčných plánov krajiny.

Obsah:
  • College Search: Landscaping College študijné programy
  • Stredná škola Cottage Grove, Cottage Grove, OR
  • Zak Johnson
  • USU zabezpečuje status vedúcej výskumnej inštitúcie uznávanej Carnegie
  • Krajinná architektúra, BSLA
  • Thomas Oles
  • „Otvorené len pre ženy“: Tri skoré školy dizajnu zamerané na ženy
POZRITE SI SÚVISIACE VIDEO: Záhradný dizajn a kurzy krajiny a záhrady

College Search: Landscaping College študijné programy

Bakalársky titul musí byť udelený inštitúciou, ktorá ponúka akreditovaný študijný program krajinnej architektúry LAAB pre krajinnú architektúru alebo ekvivalentnú akreditáciu. Žiadatelia o MLA 2-Plus musia získať bakalársky alebo postgraduálny titul v odbore architektúra, mestský dizajn, krajinný dizajn, plánovanie, mestský dizajn, environmentálny dizajn, interiérová architektúra alebo príbuzný odbor dizajnu alebo uchádzači s bakalárskym titulom s hlavným alebo vedľajším odborom krajinný dizajn alebo environmentálny dizajn.

3-roční žiadatelia MLA, ktorí získali bakalársky alebo postgraduálny titul v inej oblasti ako krajinná architektúra a ktorí nie sú kvalifikovaní pre 2-ročné alebo 2-ročné plus. Záhradná architektúra je profesia, ktorá spája umenie, vedu, technológiu a skúsenostné znalosti pre kreatívne ukladanie a vytváranie miest, zachovávanie rozmanitých kultúr a budovanie starostlivosti o ľudí a životné prostredie.

Zapojte sa do vzdelávacích projektov, ktoré sa zaoberajú globálnymi problémami, a zároveň pracujte s miestnymi komunitami na vytváraní miest a krajín, v ktorých sa dá žiť. Program MLA je navrhnutý tak, aby umožnil študentom pracovať s komunitami pri plánovaní a navrhovaní projektov na zlepšenie ekologického a sociálneho zdravia ich zastavaného prostredia s dôrazom na udržateľné prostredie pre odolnosť komunity.

Program ASU Master of Landscape Architecture poskytuje študentom ekologickú gramotnosť a plynulosť, aby mohli viesť sociálne spravodlivé mestské transformácie v oblastiach ekologizácie, dekolonizácie a ozdravovania miest.

Tieto mestské premeny sú naliehavo potrebné na vybudovanie lepších a spravodlivejších štvrtí, miest a regiónov. Študijný plán v tomto akreditovanom študijnom programe je určený na prípravu budúcich lídrov v praxi krajinnej architektúry a na pokročilé štúdium na doktorandskej úrovni. V Spojených štátoch väčšina štátnych registračných rád vyžaduje titul z akreditovaného profesionálneho študijného programu ako predpoklad pre udelenie licencie.

Štúdiové projekty siahajú od rozsiahlych prác zahŕňajúcich zelenú infraštruktúru, odolný dizajn, dizajn udržateľných systémov, budúce klimatické scenáre a akcie, mestský ekologický dizajn, mestské poľnohospodárstvo, obnovu krajiny, ochranu a plánovanie otvoreného priestoru, komunitné plánovanie a dizajn, biofíliu a ekologickú krajinu. dizajn pre projekty v intímnejšom meradle susedského parku, ulíc, transformácie voľných pozemkov, dizajnu kampusu alebo rezidenčného dvora.

Medzi nové oblasti záujmu patrí adaptácia na klímu, zdravie a rovnosť, kreatívne vytváranie a udržiavanie miest; environmentálna spravodlivosť, živé štruktúry e.

Škola dizajnu sa zaviazala spájať globálne a miestne kontexty a záujmy a za týmto účelom môžu postgraduálni študenti cestovať ako súčasť svojich ateliérových skúseností. Škola tiež ponúka množstvo letných študijných programov v zahraničí v snahe rozšíriť možnosti študentov pre globálnu angažovanosť.

Prihlášky prijímame do 1. júla. Každý uchádzač, ktorý by sa chcel prihlásiť po týchto termínoch, môže kontaktovať designgrad asu. Prihlášky prijímame od 15. apríla do 15. septembra.

Asistentské pobyty sú menované každé funkčné obdobie vybranému počtu postgraduálnych študentov, ktorí vynikajú v The Design School. Získajte viac informácií o asistentských postoch vrátane oprávnenosti a podrobností o prihláške. Zistite viac o možnostiach finančnej pomoci. Dodatočné informácie o študijnom programe Študenti absolvujú osem až deväť kreditných hodín odborných voliteľných predmetov v oblasti dizajnu v závislosti od kulminujúcej skúsenosti.

Študenti by mali vidieť akademickú jednotku pre schválený zoznam voliteľných predmetov. Pre sekciu výskumu a iných požiadaviek možno so súhlasom akademickej jednotky použiť aj iné kurzy. Uchádzači musia spĺňať požiadavky Graduate College a Herberger Institute for Design and Arts.

Uchádzači sú oprávnení prihlásiť sa do programu, ak získali bakalársky alebo magisterský titul z regionálne akreditovanej inštitúcie. Žiadatelia musia mať minimálnu kumulatívnu GPA 3.

Škola dizajnu vyžaduje, aby bolo okrem požiadaviek na prihlášku na Graduate College predložené aj portfólio, list o zámere a referenčné informácie. Žiadatelia sa vyzývajú, aby hlásili skóre GRE, najmä ak je zázemie žiadateľa široké alebo iné ako tradičný dizajnérsky odbor, ale nie je to povinné. Vstup do programu je selektívny. Vstup nie je možné odložiť; študenti sa musia zapísať do semestra, na ktorý sú prijatí; v opačnom prípade musia znova absolvovať celý proces podávania žiadostí za rok, v ktorom sa uchádzajú.

Osobný pohovor sa nevyžaduje; avšak kandidát, ktorý chce školu navštíviť, je vítaný a mal by si to dohodnúť kontaktovaním katedry. Požiadavky na prijatie na 2-ročnú cestu Uchádzač musí mať ukončené štvorročné alebo päťročné bakalárske štúdium so zameraním na štúdium krajinnej architektúry alebo musí byť licencovaným krajinným architektom. Bakalársky titul musí udeliť inštitúcia, ktorá ponúka Radu pre akreditáciu krajinnej architektúry alebo ekvivalentný akreditovaný študijný program v krajinnej architektúre.

Požiadavky na prijatie na cestu 2-Plus Uchádzači musia získať bakalársky alebo postgraduálny titul v odbore architektúra, mestský dizajn, krajinný dizajn, plánovanie, mestský dizajn, environmentálny alebo súvisiaci dizajn alebo uchádzači s bakalárskym titulom s hlavným alebo vedľajším titulom v krajine dizajn. Požiadavky na prijatie na 3-ročnú cestu Uchádzači musia získať bakalársky alebo postgraduálny titul v inej oblasti ako krajinná architektúra alebo oblasť súvisiaca s dizajnom.

Cvičenie s nedostatkom Ak akademická jednotka pri prijatí pridelí študentovi akýkoľvek kurz s nedostatkom v závislosti od vysokoškolského vzdelania, tieto kurzy musia byť ukončené so známkou „B“ 3. Keďže študent MLA pridelil nedostatky, existujú dva spôsoby. Kurzy pre nedostatok môžu zahŕňať:. Uč sa viac. MLA 2-ročné. MLA 3-ročné. Študenti budú mať možnosť vycestovať do domácej alebo medzinárodnej destinácie počas programu ako súčasť vzdelávacej skúsenosti.

Bližšie informácie o destináciách a požiadavkách budú poskytnuté v semestri pred cestou. Stáže sú vopred schválené The Design School a možno ich absolvovať kdekoľvek na svete. Stáž sa zvyčajne koná počas leta pred posledným rokom; študenti ho však môžu absolvovať v ktoromkoľvek semestri posledného ročníka.

Profesijné organizácie slúžia ako verejná tvár pre svoje profesie, poskytujú širokej verejnosti informácie o disciplinárnej praxi a jej úlohe pri zlepšovaní blahobytu komunít, podporujú excelentnosť dizajnu prostredníctvom uznávania pozoruhodných profesionálnych úspechov, podporujú výmenu nápadov a informácie o osvedčených postupoch medzi odbornými členmi prostredníctvom rozvoja konferencií a prostredníctvom podpory príležitostí na ďalšie vzdelávanie.

Zistite viac o profesijných organizáciách. Vstup do študentskej organizácie špecifickej pre daný odbor je skvelý spôsob, ako pomôcť vašim dlhodobým kariérnym plánom a cieľom. Členstvo môže pridať k vašej akademickej skúsenosti budovaním portfólia, vytváraním dôležitých spojení, vytváraním sietí a zapájaním sa do miestnych a národných odborných komunít. Škola dizajnu.

Kontaktujte prijímacieho zástupcu. Prijímacie konanie pre študentov prvého ročníka Prestup študentov Medzinárodní študenti Komunitné hodiny Postgraduálni študenti. Pozrite si našu fakultu a adresár pre výskum Iniciatívy výskumu. Vedenie ľudí Adresár zamestnancov fakulty. Krajinná architektúra, MLA. Čítaj viac. Vyžiadať informácie. Naplánujte si návštevu. Ako a kedy podať žiadosť. Zobraziť plán štúdia. Nainštalovať teraz. Platba za vysokoškolské vyučovanie a postgraduálne asistentské pobyty Asistentské pobyty sú menované každé obdobie vybranému počtu postgraduálnych študentov, ktorí vynikajú v The Design School.

Finančná pomoc Zistite viac o možnostiach finančnej pomoci. Požiadavky na prijatie Uchádzači musia spĺňať požiadavky Graduate College a Herberger Institute for Design and Arts. Minimálne skóre pre prijatie do programu je 80 na internete alebo na papieri na základe TOEFL alebo celkového skóre kapely 6.

Ďalšie informácie o prijatí Požiadavky na prijatie na 2-ročnú cestu Uchádzač musí mať ukončené štvorročné alebo päťročné bakalárske štúdium so zameraním na štúdium krajinnej architektúry alebo musí byť licencovaným krajinným architektom.

Cestovanie Študenti budú mať možnosť cestovať do domácej alebo medzinárodnej destinácie počas programu ako súčasť študijnej skúsenosti. Úplné informácie o tom, ako sa prihlásiť, si pozrite na stránke prijímania, ako sa prihlásiť. Vzhľadom na štruktúru 2-ročného študijného programu MLA musia študenti začať študovať v jesennom semestri. Doklad o znalosti angličtiny je potrebné predložiť pre každého žiadateľa, ktorého rodným jazykom nie je angličtina, bez ohľadu na aktuálne bydlisko.

Bakalársky titul musí byť udelený inštitúciou, ktorá ponúka akreditovaný študijný program krajinnej architektúry LAAB pre krajinnú architektúru. Osobitný dôraz sa kladie na posledné dva roky žiadateľovho vysokoškolského záznamu GPA. Uchádzači môžu byť prijatí do dvojročného programu s nedostatkami, ak ich predchádzajúca práca v kurze nie je ekvivalentná požiadavkám a štandardom pre bakalára ASU. Osobný pohovor sa nevyžaduje; avšak kandidát, ktorý chce školu navštíviť, je vítaný a mal by sa dohodnúť na kontaktovaní designgrad asu.

Aplikácia Slide Room bude otvorená od 15. apríla do septembra Vzhľadom na štruktúru 3-ročného študijného programu MLA musia študenti začať študovať v jesennom semestri.

Žiadatelia musia spĺňať stanovené minimálne požiadavky GPA. Zistite viac o stážach. Profesijné organizácie Profesijné organizácie slúžia ako verejná tvár pre svoje profesie, poskytujú širokej verejnosti informácie o disciplinárnej praxi a jej úlohe pri zlepšovaní blahobytu komunít, podporujú excelentnosť dizajnu prostredníctvom uznávania pozoruhodných profesionálnych úspechov, podporujú výmenu nápady a informácie o osvedčených postupoch medzi profesionálnymi členmi prostredníctvom rozvoja konferencií a prostredníctvom podpory príležitostí na ďalšie vzdelávanie.

Študentské organizácie Zapojenie sa do študentskej organizácie špecifickej pre daný odbor je skvelý spôsob, ako pomôcť vašim dlhodobým kariérnym plánom a cieľom. Zistite viac o študentských organizáciách. Vyžiadať informácie. Váš záujem o Školu dizajnu je pre nás veľmi dôležitý! Vyplňte a odošlite formulár nižšie a zástupca vás bude kontaktovať ohľadom registrácie na ASU.

Bez zvyhodnenia. Budem budúcnosť - Select - Študent prvého ročníka Transfer Readmission. Poštové smerovacie číslo. Dátum narodenia Vaše narodeniny sú dôležité! Pomáha nám uchovávať vaše informácie v bezpečí ako jedinečný identifikátor pre váš online príspevok. Informácie a služby o vstupe pre veteránov Žiadne. Aktívna služba. Národná stráž. Záloha ozbrojených síl. Tiež potrebujem pomoc s nasledovným:. Nechajte toto pole prázdne.


Stredná škola Cottage Grove, Cottage Grove, OR

Roxi Thoren Poďakovanie: Penn State. Creative Commons. Thoren povedala, že je nadšená, že sa môže pripojiť k oddeleniu, ktoré je známe svojou dokonalosťou dizajnu, kreativitou a záväzkom k environmentálnemu a sociálnemu dobru. Thoren, v súčasnosti vedúci pracovník Nadácie krajinnej architektúry LAF pre inovácie a vedenie, je ocenený pedagóg a vedec, ktorého skúsenosti s vedením zahŕňajú vysokoškolské a postgraduálne štúdium, záležitosti na fakulte, nábor, služby pre študentov a rovnosť a inklúziu. Dekan vysokej školy umenia a architektúry B.

Certifikát / študijný program (programy): pridružený titul v záhradníctve 97 kreditov Krajinná technika Stupeň AAS, 91 kreditov Krajinný dizajn Titul AAS.

Zak Johnson

Master of Landscape Architecture MLA na CU Denver je plne akreditovaný študijný program pre študentov prvého profesionálneho stupňa a postprofesionálnych študentov, ktorí už majú titul bakalára krajinnej architektúry alebo bakalára architektúry. Náš program vyvažuje teóriu a prax a kladie dôraz na dizajn na podporu ľudského blaha a environmentálnej rovnováhy. Učebné osnovy MLA premyslene integrujú teóriu a prax a sústreďujú sa na rad dizajnérskych štúdií, ktoré sú podporované triedami základného obsahu a seminárnymi kurzami na rôzne relevantné témy. Učebné osnovy sú navrhnuté tak, aby študentom poskytli základné vedomosti, zručnosti a kritické a kreatívne myslenie potrebné na to, aby uspeli ako krajinní architekti, a zároveň ponúkli príležitosti zamerať sa na konkrétne oblasti záujmu. Učebné osnovy podporujú etiku zodpovednosti založenú na prirodzených systémoch a procesoch a pochopenie kultúrnych a komunitných hodnôt. Náš vzdelávací program funguje plynule v lokálnom aj globálnom kontexte a v rôznych mierkach, pričom využíva širokú škálu vysoko dynamických krajín, príležitostí a problémov v bezprostrednej blízkosti, od mestských jadier až po oblasti divočiny v Skalistých horách, od rozrastania predmestí až po farmárske a farmárske komunity, ako aj poskytovanie vzrušujúcich príležitostí na zážitky v celej USA. Študenti získavajú zručnosti prácou na relevantných mestských a vidieckych projektoch, často priamo v kontakte s rôznymi komunitami a miestami.

USU zabezpečuje status vedúcej výskumnej inštitúcie uznávanej Carnegie

Jedným z nájomníkov permakultúry je umiestňovať zeleninu a iné rastliny, ktoré vyžadujú veľa pozornosti, pozdĺž ciest alebo iných oblastí, kde trávite čas, aby bolo ľahké sa o ne starať. Keď kráčate od auta ku dverám, zrelé čučoriedky čakajú na odtrhnutie, vôňa bazalky vám pripomína pesto plánované na večeru, malý slimák dorazí na koniec pred zahryznutím do hlávkového šalátu. Bez toho, aby ste o tom vedeli, praktizujete permakultúru. A ako súčasť úsilia pomôcť tomuto rastúcemu hnutiu vám nový bezplatný kurz na Oregonskej štátnej univerzite na jar môže pomôcť dozvedieť sa viac.

Program Bachelor of Science v krajinnej architektúre BSLA ponúka integrovaný učebný plán odborných kurzov a zameriava sa na dizajnérske laboratórium. Študenti skúmajú dôvody a techniky zapojené do analýzy, plánovania a navrhovania životného prostredia, prírodného aj vybudovaného.

Krajinná architektúra, BSLA

Architekti formulujú a vyvíjajú inovatívne riešenia pre množstvo dôležitých výziev a musia myslieť synteticky aj analyticky. Tento program využíva holistický vzdelávací prístup k stavebnej vede a robí vás dobre pripravenými na produktívnu kariéru v odbore alebo na pokročilé štúdium architektúry na postgraduálnej úrovni. Tento titul je odrazovým mostíkom pre každého, kto má záujem o postgraduálne štúdium architektúry a pre tých, ktorí sa zaujímajú o príbuzné odbory, napr. American Institute of Architecture Students AIAS - študentská organizácia pôsobiaca ako kooperatíva medzi tisíckami študentov v Severnej Amerike, ktorá sa zaviazala poskytovať fórum pre nápady a komunitu začínajúcich architektov. Študentská asociácia staviteľov SBA – študentský klub, ktorý privádza rečníkov z odvetvia do kampusu, nadväzuje kontakty so zamestnávateľmi, navštevuje inovatívne projekty, zúčastňuje sa verejnoprospešných prác a spolupracuje s asociáciou High Country Homebuilders Association.

Thomas Oles

Veríme, že kvalita komunálneho priestoru, kde sa ľudia zhromažďujú, spájajú a komunikujú, a dostupnosť možností aktívnej dopravy vrátane verejnej dopravy, bicyklov a peších sú ústrednými prvkami pojmu obývateľné komunity. Placemaking dáva formu týmto špeciálnym priestorom ako zámerný akt dizajnu, ktorý ovplyvňuje ľudský zmysel pre rozsah a vytvára sociálny blahobyt. Niektoré prvky vyžadujú presnú veľkosť a proporcie, zatiaľ čo iné sú tvarované viac prúdením a pohybom. Možno je pravda, že nie všetci, ktorí blúdia, sú stratení, ale ak niečo hľadáš, stratiť sa nie je príliš zábavné. Hľadanie cesty riešime vo viacerých mierkach, pričom berieme do úvahy prepojené priestory a vzťah orientačných bodov, vizuálnych podnetov, značenia a mobilných aplikácií. Či už navrhujeme letisko, tranzitný systém, park, sieť chodníkov, kultúrne centrum, lekárske centrum alebo univerzitný kampus, naše riešenia sú kontextové a integrované. Dozor a ochrana životného prostredia sú základnými hodnotami našej praxe od výberu materiálov až po navrhovanie rafinovanej dažďovej vody v biosvaloch a zelených strechách. Pracujeme na integrácii systémov a hľadáme riešenia, ktoré prinášajú viaceré výhody.

Katalóg Oregon State College vo svojom. vydanie po prvý raz zahŕňalo celé štvorročné kurikulum vedúce k odbornému de-.

„Otvorené len pre ženy“: Tri skoré školy dizajnu zamerané na ženy

Mestské poľnohospodárske centrum, ktoré zvýrazňuje všetky aspekty potravinového cyklu, a dizajn, ktorý skúma domácnosť verejného priestoru, sú súčasťou našej najnovšej školskej show študentov na University of Oregon, College of Design. Zahrnuté sú aj hromadné systémy drevených konštrukcií, lesnícke vzdelávacie centrum a riešenia bytových kríz. Sme živá a spolupracujúca vzdelávacia komunita. Sme odhodlaní uznávať zodpovednosť dizajnérov za ich vplyv na environmentálne, sociálne a kultúrne systémy.

SÚVISIACE VIDEO: Výukový program 3D krajinného dizajnu - Realtime Landscape Architect / Uvision Software

Zdanlivo banálna oblasť údržby predstavuje dôležitú a nedostatočne využívanú príležitosť pre záhradných architektov reagovať na vznikajúce novinky v ich navrhovanej krajine. Aby sme pochopili generatívnu kapacitu údržby ako konštrukčného nástroja, tento článok predstavuje prístup k údržbe pred predstavením série terénnych prieskumov, ktoré využívajú dizajn údržby ako metódu na skúmanie vytvárania novej krajiny. Tieto prieskumy využívajú kosenie – najzjavnejšiu formu údržby – na skúmanie toho, ako operácie údržby sprostredkúvajú dizajn krajiny. Článok ponúka štyri princípy návrhu údržby na syntetizovanie zistení tohto prieskumu. Napriek konotácii údržby zameranej výlučne na kontrolu a ochranu, tento článok navrhuje pristupovať k údržbe ako k forme starostlivosti.

Prakticky pre všetkých dizajnérov je vzdelávacia skúsenosť získaná vo formálnom akademickom prostredí jedným z najformatívnejších období v ich kariére, celonočné, bolestne tvrdé záverečné recenzie a blízkosť v štúdiu môžu byť obzvlášť jedinečným vzdelávacím kokteilom! Ale pre tých pár žien, ktoré sa zaujímali o štúdium architektúry – niečo, čo sa zvyčajne vyučovalo iba na vysokej škole alebo na vyššej úrovni na konci a na začiatku rokov – boli možnosti obmedzené, pamätáte si, keď sme o tom niečo diskutovali tu?

Profesionálne a sústavné vzdelávanie. V online kurze udržateľného krajinného dizajnu sa naučíte, ako vyhodnotiť lokalitu, aby ste pochopili faktory, ktoré ovplyvňujú rast rastlín, a ako priradiť rastliny k lokalite pre udržateľnejšiu krajinu. Sú tu zahrnuté aj základné princípy dizajnu. Krátke kurzy na požiadanie sú navrhnuté tak, aby zvýšili vašu odbornosť, nepovedú však k úplnému certifikátu domáceho záhradníctva. Upozorňujeme tiež, že k materiálom kurzu na požiadanie budete mať prístup jeden rok od dátumu registrácie. Máme nový online program mestského poľnohospodárstva. Tento nový program je skvelý spôsob, ako sa dozvedieť o farmárčení a záhradníctve priamo tam, kde žijete.

Bethany Rydmark, ako ôsma generácia Oregončanov, má jedinečnú citlivosť na prírodné prostredie a ponúka svoju starostlivosť a skúsenosti ako záhradná architektka na severozápadnom Pacifiku. Bethany, ktorá bola vychovaná na farme so semenami tráv a škôlke na francúzskej prérii v údolí Willamette, bola z prvej ruky svedkom rovnováhy tvrdej práce s prírodnými cyklami rastu, krásy, oddychu a obnovy. Do každého dizajnu, veľkého aj malého, prináša radosť zo sezónnych prekvapení a krásu rastúceho života a rada pracuje na realizácii nádejí klientov. Dávno predtým, ako bol Oregon štátom, mnoho rokov predtým, ako Oregon Trail priviezla vagóny na západ, môj pradedo x5 Etienne Lucier odišiel z pozície lovca kožušín v spoločnosti Hudson's Bay Company a snažil sa založiť nový život na úrodnej pôde medzi Willamette. a Puding Rivers.


Pozri si video: Ekonomsko - trgovinska škola, Požarevac RTV Braničevo